Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Vreemdelingenproblematiek

Vreemdelingenproblematiek
Afdeling

Het Vlaams Belang Jabbeke pleit voor ernstige verstrakking van het immigratiebeleid. De bestaande regels inzake gezinshereniging moeten worden aangescherpt. Afgewezen asielzoekers, illegalen en criminele vreemdelingen moeten effectief naar hun landen van herkomst worden gerepatrieerd. Vreemdelingen die zich legaal in Vlaanderen hebben gevestigd, moeten zich aan onze manier van samenleven aanpassen, niet omgekeerd. Zij die dit niet kunnen of willen, moeten worden aangemoedigd terug te keren.

De gemeente Jabbeke mag geen illegale vreemdelingen op haar grondgebied aanvaarden. De overlast op de E40 is ontoelaatbaar en moet actief aangepakt worden. Een gemeente die illegaliteit niet probeert te voorkomen, illegalen niet actief opspoort en opgepakte illegalen niet effectief uitwijst, verzaakt aan een van haar belangrijkste taken. Lokale opvanginitiatieven moeten onmiddellijk worden afgebouwd.