Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schriftelijke vraag: Begrafenis voor mensen in armoede - Jabbeke

Schriftelijke vraag: Begrafenis voor mensen in armoede - Jabbeke
Lokaal @ Vlaams Belang
AFDELING Jabbeke
Jabbeke
27 december 2021
Aan de bevoegde schepen sociale zaken Dhr. Paul Storme
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Aan de Algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeBetreft: Schriftelijke vraag - Begrafenis voor mensen in armoede - Jabbeke


Geachte, Schepen

In 2013 maakte de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een leidraad voor een menswaardige begrafenis voor mensen in armoede. Sindsdien maakt ongeveer de helft van de Vlaamse steden en gemeenten algemene afspraken met een begrafenisondernemer over de prijs en de kwaliteit. (zie: Lokaal , december 2020 ).

Daar de gemeente Jabbeke / OCMW ook een afspraak hebben met een begrafenisondernemer.

Volgende vragen:

  • Met welke begrafenisondernemer werd een afspraak gemaakt?
    Graag een kopie van de afspraak.
  • Welke zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een begrafenis voor mensen in armoede?
  • Graag de cijfers vanaf 01 januari 2019 tot op heden waarbij gebruik werd gemaakt van deze regel ?
    Graag opgesplitst per jaar.
Met vriendelijke groet,


Reinhart Madoc

Gemeenteraadslid