Word Lid
menu
Word Lid

Afdeling

Vreemdelingenproblematiek

Het Vlaams Belang Jabbeke pleit voor ernstige verstrakking van het immigratiebeleid. De bestaande regels inzake gezinshereniging moeten worden aangescherpt. Afgewezen asielzoekers, illegalen en ...

Lees meer »
Veiligheid

Wekelijks lees je in de krant over inbraken en vandalisme. Het Vlaams Belang Jabbeke pleit voor het terugdringen van het aantal inbraken en de aanpakken van verkeersonveilige situaties. Het Vlaa...

Lees meer »
Belastingdruk

In de laatste 10 jaar is de belastingdruk met 40% gestegen. In Jabbeke kwamen er 5 nieuwe gemeentelijke belastingen bij. Dit allemaal om de prestigeprojecten, zoals o.a. het sport en cultuurcent...

Lees meer »
Middenstand

Vlaams Belang Jabbeke pleit voor een ondernemingsvriendelijk klimaat voor middenstand en KMO.Gemeentelijke steunmaatregelen kunnen een stimulans zijn voor beginnende ondernemingen. Nachtwinkels ...

Lees meer »
Mobiliteit

Op vlak van ruimtelijke ordening dient in de eerste plaats rekening gehouden te worden met de verkeersstromen. Dossiers waar dit niet gebeurde, zoals Varsenare Noord, zullen verkeerschaos veroor...

Lees meer »
Betaalbaar en aangenaam wonen

Vlaams belang pleit ervoor dat de inplanting van nieuwe huizen en appartementen op een doordachte manier gebeurd, met bijzondere aandacht voor de mobiliteit, met voldoende aandacht voor een groe...

Lees meer »
Aandacht voor de noden van onze senioren

De toename van het aantal ouderen in elke stad en gemeente begint een percentage aan te nemen waarbij de ouderen in sommige gemeenten en steden meer dan de helft van de bevolking uitmaken. Jabbe...

Lees meer »
Goed bestuur

Een goed bestuur zet de tering naar de nering, houdt de knip op de portemonnee en investeert met de voet op de rem. Een goed bestuur zorgt ervoor dat bestaande infrastructuur onderhouden wordt. ...

Lees meer »
Jeugd

De schoolomgeving moet een nette, verkeersveilige omgeving zijn. De Jabbeekse jeugd moet op een veilige manier naar school kunnen fietsen, moet kunnen genieten van goed onderhouden sportinfrastr...

Lees meer »

Nationaal