Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schriftelijke vraag: Charter 'Gezonde Gemeente'

Schriftelijke vraag: Charter 'Gezonde Gemeente'
Lokaal @ Vlaams Belang
AFDELING Jabbeke
Jabbeke08 juni ’19
Aan de voorzitter BCSD Dhr. Paul Storme
Aan het college van burgemeester en schepenen Jabbeke
Aan de algemeen directeur Dhr. Gabriel Acke
Aan de adjunct-directeur sociaal huis Jabbeke Mevr. Katrien VandewalleBetreft: Charter 'Gezonde Gemeente'


Geachte,


Op donderdag 28 maart 2019 voorzag het Vlaams Instituut Gezond Leven in een event ter ondertekening van het charter ‘Gezonde Gemeente’.

De bedoeling was om lokale besturen zich te laten engageren om tijdens de legislatuur 2019-2024 verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid moet dan alle burgers, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen bieden en stimuleren om gezonder te leven in een gezonde omgeving.

Het ondertekenen van dit charter zet een gemeentebestuur ertoe aan om planmatig en onderbouwd te werken aan preventieve gezondheid én dat gezondheidsbeleid een duidelijke plaats te geven in het lokaal meerjarenplan 2020-2025.

Volgende vragen:

  • Heeft het gemeentebestuur Jabbeke aan dit evenement die plaatsvond 28 maart 2019 deelgenomen en dit charter ondertekend?
  • Zo niet, welke zijn de redenen niet in te stappen in dit charter?Met vriendelijke groet,


Reinhart Madoc

Gemeenteraadslid