Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schriftelijke vraag: Coronacrisis – Exitstrategie: mondmaskers inwoners – gemeente Jabbeke

Schriftelijke vraag: Coronacrisis – Exitstrategie: mondmaskers inwoners – gemeente Jabbeke
Lokaal @ Vlaams Belang
AFDELING Jabbeke
Jabbeke17 april 2020
Aan de Burgemeester Dhr. Daniel Vanhessche
Aan het college van burgemeester en schepenen Jabbeke
Aan de algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeBetreft: Actuele vraag
Coronacrisis – Exitstrategie: mondmaskers inwoners – gemeente Jabbeke


Geachte,


Gezien virologen meer en meer gewag maken van het feit dat het dragen van een mondmasker een essentieel onderdeel zal uitmaken van onze exitstrategie, de regering eveneens aanraadt dat iedereen zijn eigen mondmaskers zou maken en het initiatief van de stad Deinze om zélf mondmaskers te voorzien voor zijn inwoners, had ik graag een antwoord op volgende vragen:

Vragen:

  • Overweegt het gemeentebestuur, in navolging van de stad Deinze, om over te gaan tot het zelf aankopen en het verdelen van mondmaskers aan zijn inwoners?
  • Zo ja, gezien de investering en de hoogdringendheid, hoe zal het gemeentebestuur de aankoop en de verdeling van deze mondmaskers organiseren?
  • Op welke wijze zal het gemeentebestuur zijn inwoners informeren over de verdeling en het correct gebruik van deze mondmaskers?

Met vriendelijke groet,


Reinhart Madoc

Gemeenteraadslid