Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schriftelijke vraag: Gemeentelijke inventaris risicogronden - Jabbeke

Schriftelijke vraag: Gemeentelijke inventaris risicogronden - Jabbeke
Lokaal @ Vlaams Belang
AFDELING Jabbeke
Jabbeke24 december 2021
Aan de bevoegde schepen Financiën en Milieu Mevr. Claudia Coudeville
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Aan de Algemeen directeur Dhr. Gabriel Acke


Betreft: Schriftelijke vraag - gemeentelijke inventaris risicogronden - Jabbeke


Geachte, Schepen

Verwijzend naar de gemeenteraadszitting van 20 december 2021 waarbij de Vlaams Belang fractie bij het agendapunt 10 onder de rubriek financiële doelstellingen voor vergroening van de gemeente u interpelleerde naar onder ander de eventuele aankoop van recreatiegrond gelegen in de Paradijsweg deelgemeente Zerkegem.

Verwijzend naar het antwoord van Vlaams Minister Mevr. Zuhal Demir op mijn schrijven met betrekking tot de voormalige stortplaats gelegen in de Oudenburgweg Jabbeke. Zie bijlage.

Verwijzend dat elke gemeente een inventaris beheert van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn, de gemeentelijke inventaris genoemd. Wanneer de gemeente een grond als risicogrond opneemt in of verwijdert uit de gemeentelijke inventaris, bezorgt zij deze informatie via het webloket aan de OVAM. Deze informatie wordt toegevoegd aan het grondeninformatieregister (GIR).

Volgende vragen:

 • Beschikt de gemeente Jabbeke over een gemeentelijke inventaris van risicogronden op haar grondgebied?
 • Zo ja, graag een afschrift.
 • Is de opmaak van de gemeentelijke inventaris al volledig en is deze informatie gekend bij OVAM?
 • Zo niet, binnen welke termijn denkt de bevoegde schepen voor Milieu klaar te zijn met de volledige opmaak van deze gemeentelijke inventaris?
 • Is het zo dat de eventuele aankoop van recreatiegrond in de Paradijsweg de voormalige stortplaats beter gekend in de volksmond “de putten van Knockaert “of
  aanliggende gronden omvatten?
 • Zo ja, is deze voormalige stortplaats en aanliggende gronden opgenomen in de gemeentelijke inventaris en bezorgd via het webloket van OVAM?
 • Zo niet, zal deze voormalige stortplaats en aanliggende gronden alsnog worden opgenomen in de gemeentelijke inventaris en via het webloket van OVAM worden
  bezorgd?
 • Werd de voormalige stortplaats gelegen in de Oudeburgweg te Jabbeke opgenomen in de gemeentelijke inventaris en bezorgd via het webloket van OVAM?
 • Zo niet, zal deze voormalige stortplaats en aanliggende gronden gelegen in de Oudeburgweg te Jabbeke alsnog worden opgenomen in de gemeentelijke inventaris en via het webloket van OVAM worden bezorgd?


Reinhart Madoc

Gemeenteraadslid