Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schriftelijke vraag: Gevolgen Corona crisis voor onze ondernemers – gemeente Jabbeke

Schriftelijke vraag: Gevolgen Corona crisis voor onze ondernemers – gemeente Jabbeke
Lokaal @ Vlaams Belang
AFDELING Jabbeke
Jabbeke
20 april 2020
Aan de Bevoegde schepen Financiën Mevr. Claudia Coudeville
Aan het college van burgemeester en schepenen Jabbeke
Aan de algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeBetreft: Actuele vraag - Gevolgen Corona crisis voor onze ondernemers – gemeente Jabbeke


Geachte,


Volksgezondheid en mensen gaan altijd voor, maar in onze gemeente worden ondernemers economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Dit kan dan mogelijk ook effect hebben op het inkomen van hun medewerkers.

Vanuit de hogere overheid zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

De Vlaams Belangfractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen.

Ondernemers hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten. Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van belastingen gerelateerd aan hun onderneming. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de belastingdienst reeds uitstel.

De Vlaams Belangfractie heeft de volgende vragen:

  • Is het gemeentebestuur bereid om ondernemers op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten als zij aannemelijk kunnen maken dat ze getroffen worden door COVID-19?
  • Is het gemeentebestuur bereid om te onderzoeken of ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen voor (een deel van de) lokale lasten als betalingsproblemen ontstaan door de gevolgen van COVID-19?
  • Is het gemeentebestuur bereid om gemeentelijke beboeting voor bepaalde tijd achterwege te laten of in ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan?
  • Welke andere mogelijkheden ziet het gemeentebestuur om ondernemers in deze tijd te ontzorgen?
  • Is de gemeente bereid om mee te denken met ondernemers om ook de financiële gevolgen op langere termijn te helpen verzachten?
  • Welke andere maatregelen kan de gemeente treffen om ondernemers binnen onze gemeente te helpen of te ondersteunen in deze uitzonderlijke situatie?

Gezien de urgentie voor sommige van deze ondernemers vragen wij u om eerder dan de gebruikelijke termijn van 30 & 60 dagenregel antwoord te geven op onze vragen en duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers inzake de maatregelen hierboven.

We hopen van harte dat we, als gemeente, op deze manier onze ondernemers van de gemeente te kunnen steunen.Met vriendelijke groet,


Reinhart Madoc

Gemeenteraadslid