Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schriftelijke vraag: Lokale besturen - Subsidies preventieve gezondheidszorg

Schriftelijke vraag: Lokale besturen - Subsidies preventieve gezondheidszorg
Lokaal @ Vlaams Belang

AFDELING Jabbeke
Jabbeke06 juni ’19
Aan de bevoegd Schepen voor Welzijn Dhr. Paul Storme
Aan het College van Burgemeester en Schepenen Jabbeke
Aan de Algemeen Directeur Dhr. Gabriel Acke
Aan de Adjunct Algemeen Directeur OCMW Mevr. Katrien VandewalleBetreft: Lokale besturen - Subsidies preventieve gezondheidszorg


Geachte,


De Vlaamse Regering heeft op 05 april 2019 een besluit goedgekeurd van ongeveer anderhalf miljoen euro voor subsidies aan lokale besturen die acties en projecten ondernemen om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Daar het in sommige kleine gemeenten vaak ontbreekt aan personeel en middelen om die preventiewerking structureel te voeren binnen het Vlaamse beleid.

Deze subsidie is bedoeld als stimulans voor de samenwerkende Gemeenten om bijkomend een (inter)lokale gezondheidspreventiewerker in te zetten op hun gezamenlijk grondgebied.

Hierbij volgende vragen:

  • Werd de gemeente Jabbeke reeds aangeschreven door de Vlaamse Overheid?
  • Zo ja, overweegt het bestuur met een aanpalende gemeente of centrumstad die in de eerstelijnszone zit samen te werken om zo aanspraak te kunnen maken op deze subsidie?Met vriendelijke groet,


Reinhart Madoc

Gemeenteraadslid