Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schriftelijke vraag: Toekenning - Projectsubsidies – Gemeente Jabbeke

Schriftelijke vraag: Toekenning - Projectsubsidies – Gemeente Jabbeke
Lokaal @ Vlaams Belang
AFDELING Jabbeke
Jabbeke08 juni ’19
Aan de bevoegde schepen voor Financiën Mevr. Claudia Coudeville
Aan het college van burgemeester en schepenen Jabbeke
Aan de algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeBetreft: Toekenning - Projectsubsidies – Gemeente Jabbeke


Geachte,


Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten.

De Vlaamse overheid kent binnen de diverse beleidsdomeinen echter ook tal van projectsubsidies toe aan gemeenten, bv. in het kader van de vluchtelingenproblematiek, projecten die schoolomgevingen verkeersveiliger moeten maken, lokale klimaatprojecten enz.

Volgende vragen:

  • Kan de schepen binnen haar bevoegdheid meedelen welke projectsubsidies de gemeente Jabbeke ontving, waarvoor en voor welke bedragen? Graag bedragen vanaf 2015 tot en met heden.
  • Kan de schepen voor wat betreft die projectsubsidies die de gemeente Jabbeke aanvroeg meedelen welke niet werden goedgekeurd? Graag informatie vanaf 2015 tot en met heden.Met vriendelijke groet,


Reinhart Madoc

Gemeenteraadslid