Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schriftelijke vraag: Toestand van de voetpaden – Jabbeke en deelgemeenten

Schriftelijke vraag: Toestand van de voetpaden – Jabbeke en deelgemeenten
Lokaal @ Vlaams Belang
AFDELING Jabbeke
Jabbeke
27 december 2021
Aan de bevoegde schepen Openbare Werken Dhr. Chris Bourgois
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Aan de algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeBetreft: Schriftelijke vraag – Toestand van de voetpaden – Jabbeke en deelgemeenten


Geachte, Schepen


Uit een bevraging van de mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat zes op de tien Belgen vinden dat de voetpaden in hun gemeente er slecht bijliggen. De grootste ergernissen uit deze bevraging zijn putten en verzakkingen maar ook obstakels die in de weg staan waardoor de passage moeilijker wordt.

Het is dan ook noodzakelijk om daar de nodige aandacht aan te besteden want een voetganger die zich niet veilig voelt op een voetpad gaat vaak uitwijken en dit is absoluut niet goed voor de verkeersveiligheid.


Volgende vragen:

 • Hoe evalueert u de huidige toestand van de voetpaden te Jabbeke en deelgemeenten?
 • Hoeveel meldingen ontving uw dienst de voorbije vijf jaar via meldingskaarten en ander kanalen over slecht onderhouden voetpaden?
  Graag ook de locatie bij deze meldingen opgesplitst per jaar.
 • Is er een het plan van aanpak voorhanden wanneer dergelijke meldingen binnen komen?
  Zo ja, graag een overzicht van de gehanteerde aanpak.
 • Hanteert het gemeentebestuur een visie op het onderhouden van voetpaden of voert het een ad hoc beleid?
 • Hoeveel ongevallen/ incidenten vonden plaats de afgelopen vijf jaar doordat voetpaden in een slechte toestand verkeerden?
  Graag opgesplitst per jaar.
 • Welk bedrag werd de voorbije vijf jaar aan de heraanleg van voetpaden besteed?
  Op welke locaties was dit en wat was de concrete reden hiervoor?
  Graag opgesplitst per jaar.
 • Op welke locaties zal het gemeentebestuur tijdens deze legislatuur nog investeren in de heraanleg en /of onderhoud van de voetpaden in Jabbeke en deelgemeenten?
 • Kan u garanderen dat er niet bespaard zal worden op het onderhoud van voetpaden, zelfs niet omwille van de negatieve impact van de coronacrisis op de inkomsten van de gemeente?
Met vriendelijke groet,


Reinhart Madoc

Gemeenteraadslid