Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schriftelijke vraag: Verkeersveiligheid – Innen van boetes voor het inhalen van fietsers in fietsstraten

Schriftelijke vraag: Verkeersveiligheid – Innen van boetes voor het inhalen van fietsers in fietsstraten
Lokaal @ Vlaams Belang
AFDELING Jabbeke
Jabbeke
27 december 2021
Aan de bevoegde schepen verkeersveiligheid Dhr. Geert Depree
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Aan de Algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeBetreft: Schriftelijke vraag
Verkeersveiligheid – Innen van boetes voor het inhalen van fietsers in fietsstraten


Geachte, Schepen


De straten in de Jabbeekse schoolomgevingen werden tijdens deze legislatuur fietsstraten.
Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet langer inhalen en zich aan een maximumsnelheid van 30 km/uur houden.

Daar de Vlaams Belang fractie ook de verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt zie het voorstel van de Smiley-borden rond schoolomgevingen die zowel op de gemeenteraad en de gemeentelijke verkeerscommissie werd gekeurd.

Volgende vragen:

  • Hoeveel gerichte controles zijn er sinds de invoering van de fietsstraten uitgevoerd?
    Graag de cijfers per fietszone vanaf invoering van de officiële fietsstraten.
  • Hoeveel gemotoriseerde voertuigen kregen een bekeuring voor het inhalen van een fietser?
    Graag de cijfers per fietszone.
  • Worden er in Jabbeke en deelgemeenten nog fietszones gepland tijdens de legislatuur?
    Zo ja, op welke locaties en binnen welke timing?
Met vriendelijke groet,


Reinhart Madoc

Gemeenteraadslid