Word Lid
menu
Word Lid

Nieuws

Schriftelijke vraag: De waardering en bescherming van bomen - heraanplanten bomen omgevingsvergunningen

AFDELING Jabbeke Jabbeke 25 maart '20 Aan de bevoegde schepen Ruimtelijke Ordening Dhr. Frank Casteleyn Aan de bevoegde schepen Leefmilieu Mevr. Claudia Coudeville Aan het college van burgemeeste...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Belasting op niet-geadresseerde drukwerk en van gelijkgestelde producten - Jabbeke

AFDELING JabbekeJabbeke21 maart ’20 Aan de bevoegde schepen voor Financiën Mevr. Claudia CoudevilleAan het college van burgemeester en schepenen JabbekeAan de algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeB...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Meldingen dierenmishandeling - Jabbeke

AFDELING Jabbeke Jabbeke19 maart 2020 Aan de Burgemeester bevoegd voor Dierenwelzijn Dhr. Paul Storme Aan het college van burgemeester en schepenen Jabbeke Aan de algemeen directeur Dhr. Gabriel ...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Stand van zaken - aanbod tijdelijke huisvestiging van noodwoningen, crisiswoningen en doorgangshuizen -Jabbeke

AFDELING Jabbeke Jabbeke 19 maart 2020 Aan de Voorzitter BSCD Dhr. Paul Storme Aan het de Adjunct-Directeur Mevr. Katrien Vandewalle Aan het college van burgemeester en schepenen Jabbeke Aan de a...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Coronacrisis - Politiezone Kouter

AFDELING JabbekeJabbeke19 maart 2020 Aan de Korpschef Politiezone Kouter Dhr. Khris DepovereBetreft: schriftelijke vraag- Coronacrisis - Politiezone KouterGeachte,Als gevolg van de corona-dreigi...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Coronacrisis – Gemeente Jabbeke

AFDELING JabbekeJabbeke19 maart 2020 Aan de Burgemeester Dhr. Daniel VanhesscheAan het college van burgemeester en schepenen JabbekeAan de algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeBetreft: Coronacrisis...

Lees meer »
1 2 3 4 5 6 7