Word Lid
menu
Word Lid

Nieuws

Schriftelijke vraag: Stand van zaken uitbouw ANPR-netwerk Politiezone Kouter

AFDELING Jabbeke Jabbeke 11 mei ’19 Aan de Hoofdcommissaris Korpschef Lokale Politie Kouter Kris Depovere Betreft: - Stand van zaken uitbouw ANPR-netwerk Politiezone Kouter -Geachte, Gelet op de...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: RUP ‘Het Oude Stokerijbos en Omgeving’- voorlopige vaststelling

AFDELING Jabbeke Jabbeke 11 mei ’19 Aan het college van burgemeester en schepenen JabbekeAan de bevoegd schepen Ruimtelijke Ordening Dhr. Frank CasteleynAan de algemeen directeur Dhr. Gabriel Ack...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Maatregelen bij heraanleg dorpskern Jabbeke – plaatselijke ondernemers en handelaars

AFDELING Jabbeke Jabbeke 09 mei ’19 Aan de bevoegde schepen voor financiën Mevr. Claudia CoudevilleAan de bevoegde schepen voor Middenstand en Handel Dhr. Jan PolletAan het college van burgemeest...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Lokale sociale economie - Jabbeke

AFDELING Jabbeke Jabbeke 02 mei ’19 Aan de bevoegd schepen voor Middenstand Dhr. Jan PolletAan de bevoegd schepen voor Financiën Mevr. Claudia CoudevilleAan het college van burgemeester en schepe...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen - Jabbeke

AFDELING Jabbeke Jabbeke 02 mei ’19 Aan de Burgemeester Dhr. Daniel VanhesscheAan het college van burgemeester en schepenen JabbekeAan de algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeBetreft: schriftelijk...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Voertuigenpark gemeente Jabbeke - Ecoscore

AFDELING Jabbeke Jabbeke 02 mei ’19 Aan de bevoegd schepen financiën en Leefmilieu Mevr. Claudia CoudevilleAan het college van burgemeester en schepenen JabbekeAan de algemeen directeur Dhr. Gabr...

Lees meer »
1 2 3 4 5 6 7