Word Lid
menu
Word Lid

Nieuws

Schriftelijke vraag: Antwoord op schriftelijke vraag - Handhavingsdecreet - Handhavingsambtenaar

AFDELING JabbekeJabbeke26 mei ’19 Aan de bevoegd schepen Ruimtelijke Ordening Dhr. Frank CasteleynAan de burgemeester Dhr. Daniel VanhesscheAan het college van burgemeester en schepenen JabbekeAan...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Huishoudelijk Reglement - Gemeenteraad Jabbeke

AFDELING JabbekeJabbeke26 mei ’19 Aan de Burgemeester Dhr. Daniel Vanhessche Aan het college van burgemeester en schepenen Jabbeke Aan de algemeen directeur Dhr. Gabriel AckeBetreft: Huishoudelijk...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Gemeenteraad -register van kostenvergoeding gemeenteraadsleden, Burgemeester en schepenen 2018 – verplaatsingen en onkosten 2018

AFDELING JabbekeJabbeke26 mei ’19 Aan de bevoegd schepen Financiën Mevr. Claudia Coudeville Aan het College van Burgemeester en Schepenen Jabbeke Aan de Algemeen Directeur Dhr. Gabriel Acke Betref...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Kostenvergoedingen OCMW-raadsleden – Voorzitter - neerlegging register Kostenvergoedingen 2018

AFDELING JabbekeJabbeke26 mei ’19 Aan de bevoegd schepen van financiën Mevr. Claudia Coudeville Aan het college van burgemeester en schepenen Jabbeke Aan de algemeen directeur Dhr. Gabriel Acke Be...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Algemeen reglement op de arbeidsbescherming

AFDELING JabbekeJabbeke26 mei ’19 Aan de Burgemeester Dhr. Daniel VanhesscheAan het college van burgemeester en schepenen JabbekeAan de algemeen directeur Dhr. Gabriel Acke Betreft: Algemeen regle...

Lees meer »
Schriftelijke vraag: Gemeentelijke erfgoed en patrimonium Jabbeke

AFDELING JabbekeJabbeke22 mei ’19 Aan de bevoegde schepen erfgoed Dhr. Frank CasteleynAan het College van Burgemeester en Schepenen JabbekeAan de Algemeen Directeur Dhr.Gabriel AckeBetreft: Gemeen...

Lees meer »
1 2 3 4 5